1. Hội đồng nhân dân
  • Lê Bá Bùi

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0982726136

  • Đỗ Kim Kiên

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0986635399

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đỗ Kim Tưởng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0982726163

   • Lưu Bá Nhận

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0982836228

   1. Công an xã
    • Bùi Mạnh Quyển

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0904236557

    • Đào Văn Đông

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

     SĐT: 0968521114

    1. BCH quân sự xã
     • Hoàng Công Nhị

      Chức vụ: Hoàng Công Nhị

      SĐT: 0977940242

     • Bùi Trung Quy

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0363882117

    2. Trạm y tế xã
     • Hoàng Thị Liễu

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0972968088

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Lưu Thị Dung

      Chức vụ: Địa chính NN - xây dựng -GTCT

      SĐT: 0977099983

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Đức Vị

      Chức vụ: Văn hóa – thông tin thể thao

      SĐT: 0979450146

     • Nguyễn Đức Hồi

      Chức vụ: Lao Động Thương Binh - Xã Hội

      SĐT: 0978368562

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Thị Dịu

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0976262908

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Dương Thị Đàn

      Chức vụ: Kế toán ngân sách

      SĐT: 0387209869

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Dương Tiến Kỳ

      Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy – HĐND – UBND – thống kê – thủ quỹ

      SĐT: 0335537000

   2. Thôn Phú Khê
    • Nguyễn Xuân Bộ

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0977767252

    • Nguyễn Thị Nhung

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0989468010

    • Nguyễn Công Trìu

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0978417219

    1. Thôn Đồng Mỹ
     • Nguyễn Thị Yến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0979307863

     • Nguyễn Đình Hiến

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0977126532

     • Nguyễn Thị Hiền

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0974868588

     • Nguyễn Thị Thúy

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0385388145

    2. Thôn Ngọc Tiến
     • Nguyễn Thị Ánh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0984655771

     • Nguyễn Quang Trường

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0986333074

     • Nguyễn Đăng Uẩn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0382750397

    3. Thôn Nghi Phú
     • Nguyễn Hữu Hảo

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0363650718

     • Đào Thị Hoàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982244573

     • Đào Đình Sỹ